Truhlářský kroužek pro dospělé

16 setkání po 2h
CENA: 12.000 Kč
KAPACITA: 5

Nosíte v hlavě vlastní dřevěné projekty, ale nevíte, kde a jak správně začít?

Chcete se naučit pracovat se dřevem po menších a pravidelných dávkách? Přijďte na kroužek pro zapálené budoucí truhláře, kde pravidelná dílna jednou týdně přináší možnost pracovat na trochu delším projektu, a tak hlouběji porozumět práci se dřevem.

Pravidelný kroužek pro dospělé je zaměřený na bezpečné ovládnutí ručního nářadí i strojů, pracovních postupů, znalostí materiálů a technologií v klasické i umělecké truhlařině, řezbě a renovacích nábytku.

Každý účastník pracuje na vlastních projektech za pomoci a dozoru zkušeného truhláře, restaurátora a lektora Ondřeje Suchana. Míru obtížnosti a tempo si určuje každý sám podle svých možností. Pracujeme převážně s masivním dřevem a plošným materiálem na bázi dřeva. 

Kurz kopíruje časové schéma školního roku a je možné se na něj hlásit opakovaně. 

V době konání je dílna vyhrazena účastníkům kroužku